داوطلبان یکی از بزرگ ‌ترین سرمایه هاي خيريه و ستون اصلی آن هستند. یکی از روش‌های کمک به انجمن فعالیت داوطلبانه مي باشد. داوطلب انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل(ع)، فرد نیکوکاریست که بدون دریافت هیچ وجهی، مسئولیت انجام کاری مرتبط به موسسه را برعهده می‌گیرد.
تنها تفاوت داوطلب با یک کارمند موظف، در همین عدم دریافت دستمزد است و در دیگر جنبه ها هیچ‌گونه تفاوتی با یکدیگر ندارند.برای یادآوری جایگاه رفیع داوطلبین درانجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل (ع) ، شاید تنها ذکر همین نکته کافی باشد که بنیان گذاران انجمن، هیأت امنای انجمن، هیات مدیره ی انجمن و نام آورترین پزشکان متخصص ،همگی به شکل داوطلبانه در موسسه فعالیت می کنند.
شايان ذكر است موظفین و کارمندان خيريه هر کدام به گونه‌ای داوطلب به حساب می‌آیند: چرا که هر کدام از این موظفین، با توانایی و تجربه‌ای که دارند، اگر در هر موسسه‌ی دیگری مشغول به کار شوند درآمدی به مراتب بیش از درآمد فعلی خواهند داشت.
جهت پیوستن به جمع همیاران داوطلب بر روی لینک زیر کلیک کرده و فرم همیاران داوطلب را پر نمایید:

       
   فرم همیاران داوطلب