آدرس دفتر مرکزی انجمن خیریه بهداشتی و درمانی
حضرت ابوالفضل(علیه السلام): اصفهان – خیابان استانداری – روبه روی گذر پشت مطبخ
كدپستي:۸۱۴۵۸۵۳۹۳۳

پست الکترونیک : info@abolfazl-charity.org

فاكس :۰۳۱۳۲۲۲۰۶۶۲
شماره تماس : ۰۳۱۳۲۲۳۴۸۷۲
شماره تماس : ۰۳۱۳۲۲۳۴۸۷۳     
 شماره تماس روابط عمومي: ۰۳۱۳۲۲۲۰۲۲۵

ساعات کاری: شنبه الی چهارشنبه  ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ ، پنجشنبه ۷:۳۰ الی ۱۳