جلسه صبح دوشنبه این هفته مورخ 98/08/13 ‍‌
با سخنراني : جناب آقای دکتر مهدی روضاتی  فوق تخصص روماتولوژی