گزارش تصويري
جلسه بانوان خیر اندیش انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل (ع) 

هفدهمين پازل مهرباني انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل (ع)
با حضور پرشور خيرين برگزار گرديد .

گزارش تصويري از شانزدهمين نشست پازل مهرباني انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل (ع)

كسب عنوان " سرآمد " در چهاردهمین جشنواره روابط عمومی هاي استان اصفهان توسط روابط عمومي انجمن خيريه بهداستي و درماني حضرت ابوالفضل (ع)

گزارش تصويري از پانزدهمين پازل مهرباني انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل (ع) در ماه مبارك رمضان

بازديد مدير كل محترم امور ماليات استان اصفهان جناب آقاي مهندس مهدلو وهيئت همراه از مركز پزشكي تخصصي حضرت ابوالفضل (ع)

در این ضیافت الهی ،خداوند میزبان است و همگی میهمان سفره اوییم

گزارش تصویری از توزیع ارزاق ماه مبارک رمضان
انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل (ع)